әйләндереп алу


әйләндереп алу
окружа́ть/окружи́ть, обступа́ть/обступи́ть, оцепля́ть/оцепи́ть, охва́тывать/охвати́ть

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "әйләндереп алу" в других словарях:

 • ихата — Йортны, корылмаларны әйләндереп алган киртә, читән яки койма 2. Киртә, койма яки читән белән әйләндереп алынган урын; ишегалды. ИХАТА ИТҮ (КЫЛУ) – 1. Ишегалдын киртәләп корылма белән әйләндереп алу 2. Чолгап алу, ихата хасил итү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әйләндерү — 1. Нәр. б. үз күчәре тирәсендә хәрәкәткә китерү. Кемне яки нәрсәне төрле яки бору, боргалау 2. Кемне яки нәрсәне бер яктан икенче якка бору, башка якка каратып кую. Нәр. б. астын өскә каратып кую, астын өскә чыгару, түнтәрү 3. Әйбернең сул ягын… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чолгавыч — иск. Кайбер аяк киемнәре (мәс. итек) эченнән аякка урау өчен тукыма кисәге аяк чуы. II. ЧОЛГАУ – ф. 1. Берәр нәрсә (чүпрәк, тукыма һ. б. белән урау, чорнау, төрү 2. Берәр кеше яки нәрсә тирәсенә килеп туплану, аны әйләндереп алу 3. Берәр нәрсә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чу — иск. Кайбер аяк киемнәре (мәс. итек) эченнән аякка урау өчен тукыма кисәге аяк чуы. II. ЧОЛГАУ – ф. 1. Берәр нәрсә (чүпрәк, тукыма һ. б. белән урау, чорнау, төрү 2. Берәр кеше яки нәрсә тирәсенә килеп туплану, аны әйләндереп алу 3. Берәр нәрсә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • камау — 1. Уратып, әйләндереп алу; һәр яктан биләү 2. Чыгарга, чигенергә мөмкинлек калдырмый уратып алу, боҗрага алу 3. диал. Кадерләү, кадер хөрмәт …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • сару — I. 1. Җепне: киләп ясау өчен киләп агачына чорнау, урау. Гомумән, кая да булса чорнау, урау (җепне, тасманы һ. б. ш.). Пәрәвез җебен таратып беркетү (үрмәкүч тур.) 2. Берәр җиргә җыелып урнашу, туплану (корт күче тур.) күч. Урап чолгап,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • урату — 1. Урау (1 5) 2. Урап, чолгап алу, берәр кеше яки нәрсә тирәсендә күпләп җыелу, туплану 3. к. Урау (4,5) 4. Нәрсәнең дә булса тирәсенә берәр нәрсә тору; тирәләп, әйләндереп алу бакчаны койма белән урату 5. рәв. УРАТЫП – Әйләнеп, әйләнеч юл белән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ут — I. 1. Яна торган әйберне чорнап алган кызу газлар; ялкын 2. Яктырткыч приборлардан таралган яктылык. Кабызылган, яндырылган яктырткыч приборлар тур. 3. күч. Күзләрдәге ялтырау (гадәттә кешенең эчке халәтен белдерә) ут кабынды кинәт күзләренә 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чормау — 1. Җепне һ. б. ш. нәрсәгә дә булса урау. Берәр нәрсәгә урау (тукыма, чүпрәк кисәген һ. б. ш.) 2. Төрү. Төреп ясау, төреп әзерләү тәмәке чорнау 3. Берәр кеше яки нәрсә тирәсендә булу, әйләндереп алу 4. Һәр яктан каплау, каплап алу 5. күч. Кайда да …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чорнау — 1. Җепне һ. б. ш. нәрсәгә дә булса урау. Берәр нәрсәгә урау (тукыма, чүпрәк кисәген һ. б. ш.) 2. Төрү. Төреп ясау, төреп әзерләү тәмәке чорнау 3. Берәр кеше яки нәрсә тирәсендә булу, әйләндереп алу 4. Һәр яктан каплау, каплап алу 5. күч. Кайда да …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • буралау — 1. Бура кую, бура белән әйләндереп алу коены һ. б. ш. 2. Эчендә буралар (1,2) ясау (келәтнең һ. б.) 3. Бурау (I) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге